Zajišťujeme 24 hodinovou operativní pohotovostní službu a servis 24 pro Innogy

Gasservis Liberec s.r.o.

V r. 2016 v rámci zkvalitnění služeb došlo k přejmenování a změně právní subjektivity firmy František Chlum – GASSERVIS, která působila na trhu již od r. 1991, a to na novou společnost Gasservis Liberec s.r.o. .

Více informací
Gasservis Liberec s.r.o.
Mechanizace

Strojní vybavenost firmy: kolová rypadla CASE 580 Super, JCB, pásové rypadlo CASE CX mini, nakladač UNC 750 – LOCUS, nákladní vozidlo Mercedes Benz Axor 12 t...a mnoho dalších

Více informací

Adresa: Jeronýmova 564/10, 460 07 Liberec 7 Mapa
vítejte

Gasservis Liberec s.r.o.

činnosti

Plynárenství

 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Montážní práce
více

Inženýrské sítě

 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Montážní práce
více

Autodoprava

 • Nákladní doprava (do 12t)
 • Dodávka (do 3,5t)
 • Rypadla
více

Stavební práce

 • Plynárenské pilíře
 • Vodoměrné šachty
 • Kanalizační šachty
více

Zemní práce

 • Inženýrská činnost
 • Dopravního značení
 • Výkopové práce
více


Gasservis Liberec s.r.o. Současnost

V r. 2016 v rámci zkvalitnění služeb došlo k přejmenování a změně právní subjektivity firmy František Chlum – GASSERVIS, která působila na trhu již od r. 1991 a to na novou společnost Gasservis Liberec s.r.o.. S novým názvem společnosti nabízíme komplexní služby v oblasti inženýrských sítí jako certifikovaná společnost splňující normy ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS), ČSN BS OHSAS 18001:2007 (BOZP), ISO 9001:2008 (QMS) a ČSN EN ISO 3834-3:2006. Věnujeme se tedy výstavbám a rekonstrukcím především plynovodů a přípojek, dále vodovodů a kanalizací.

Mimo pracovní činnost se nadále věnujeme sportovní činnosti a podporujeme sportovní oddíl TJ GASSERVIS Liberec, který působí v Libereckém okresním fotbalovém přeboru, v hokejové soutěži neregistrovaných týmů v okrese Jablonec nad Nisou a okresním přeboru volejbalu mužů. TJ GASSERVIS Liberec se sestává z 138 členů.

z fotogalerie


Veškeré stroje a technické zařízení jsou provozovány řádným způsobem tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců a měly minimální dopad na životní prostředí.

Politika firmy

Firma Gasservis Liberec s.r.o.

patří k inženýrsko-dodavatelským společnostem v oboru plynárenství v České republice. Pro průmyslové a energetické stavby zajišťuje komplexní činnosti v oblasti plynárenství. Provádíme montáže, servis a revize plynových zařízení. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při poskytování těchto služeb je hlavním cílem firmy a je nedílnou součástí všech jejích činností a aktivit.

Hlavní prioritou společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti. Vedení firmy a všichni její zaměstnanci jsou si vědomi zásady, že žádné pracovní činnosti nesmí být prováděny na úkor zdraví zaměstnanců, jejich bezpečnosti a životního prostředí. Společným cílem je zabránění vzniku úrazů, nemocí z povolání, požárů, havárií a prevence nepříznivých dopadů z vlastní činnosti na zaměstnance, zákazníky, dodavatele a ostatní osoby a samozřejmě [ ... ] více iformací


Vybrané Certifikáty firmy


všechny certifikáty

Historie výrazné milníky naší firmy

 • rozšířili jsme certifikát od organizace GAS s.r.o. dle technické normy TPG 923 01:2015, a to o kategorii N1, N2 - bezvýkopová technologie, vtahování PE potrubí
 • firma František Chlum – GASSERVIS postupně redukuje svou činnost a veškerá práva a povinnosti přetransformovala na spol. Gasservis Liberec s.r.o., která pokračuje jako certifikovaná společnost oprávněná provádět činnosti v oblasti plynárenství, zabývá se i výstavbou dalších sítí jako vodovod a kanalizace
 • získali jsme certifikát ČSN EN ISO 3834-3:2006

 • získali jsme certifikáty ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 a následně i ISO 9001:2008
 • vedení firmy přestěhováno do nově zrekonstruované budovy v Jeronýmově ul., Liberec, kde jsou již stávající dílny a sociální zázemí, které taktéž v tuto dobu prošly rekonstrukcí. Vše je pod jednou střechou.
 • zúčastnili jsme se odstranění povodňových škod způsobených na plynárenském zařízení v oblasti Bílý Kostel n. N., Chotyně, Grabštejn, Hrádek n. N. a Frýdlant
 • stali jsme se smluvním partnerem skupiny RWE v ČR
 • rozšíření činnosti v rámci rekonstrukcí plynovodních sítí, které jsou v majetku RWE
 • získali jsme 1. certifikát na montáž a opravu plynovodů od organizace GAS s.r.o.
 • začali jsme zajišťovat pro Severočeskou plynárenská a.s. nepřetržité 24-hodinové operativní pohotovostní služby
 • výstavba sociálního zázemí a rekonstrukce dílen v provozovně v Jeronýmově ul., Liberec
 • přestěhování vedení firmy do nově zrekonstruovaného objektu v ul. Kašparova, Liberec
 • zahájení spolupráce s Východočeskou plynárnou
 • rozšíření činnosti o výstavbu plynovodu a přípojek z lineárního polyetylenu a výstavbu dalších inženýrských sítí jako vodovod a kanalizace
 • na jaře r. 1991 vznikla firma František Chlum – GASSERVIS
 • v prvních letech prováděla výstavbu plynovodů a přípojek z oceli především pro Severočeskou plynárnu