Zajišťujeme 24 hodinovou operativní pohotovostní službu a servis 24 pro Innogy

činnosti

Gasservis Liberec s.r.o. - činnosti

Naše společnost se především orientuje na výstavbu a rekonstrukce místních sítí regionálních plynárenských organizací, na opravy a odstranění úniku plynu na plynárenském zařízení. Disponujeme veškerými oprávněními (certifikáty) potřebnými pro práce na plynových zařízení, regulačních stanicích a odběrných plynových zařízení dle platných norem ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 3834-3:2006 a certifikačního orgánu GAS, s.r.o. Dále provádíme práce i pro soukromé investory tzn. kompletní výstavbu inženýrských sítí – plyn, vodovod a kanalizace určené pro rodinné domy a průmyslové objekty včetně domovních rozvodů.

Jsme technický partner skupiny Innogy pro výstavbu samostatných domovních přípojek zemního plynu. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci k výstavbám a rekonstrukcím plynárenského zařízení a inženýrskou činnost vztahující se k této činnosti. Dále pro Innogy zajišťujeme nepřetržitě 24–hodinovou operativní pohotovostní službu na plynárenském zařízení v daném regionu.

Vedle této činnosti poskytujeme obsluhu, údržbu a revize regulačních stanic plynu ve všech tlakových hladinách včetně 24-hodinové pohotovostní služby.

Zajišťujeme zemní práce, kde vlastníme veškerou potřebnou mechanizaci pro tuto činnost, včetně dopravního značení. Provozujeme vnitrostátní autodopravu.

Oblast plynárenství

 1. Projektová dokumentace
 2. Inženýrská činnost
 3. Montážní práce (domovní rozvody plynu, průmyslové rozvody plynu, regulační stanice, výstavba plynovodních řadů a přípojek, rekonstrukce stávajících rozvodů)
 4. Revize a tlakové zkoušky v rozsahu E, F, G
 5. Geodetické zaměření
 6. Geometrický plán
 7. Předávací dokumentace k plynárenskému zařízení

Oblast výstavby inženýrských sítí

 1. Projektová dokumentace
 2. Inženýrská činnost
 3. Montážní práce (vodovodní a kanalizační řady vč. přípojek)
 4. Tlaková zkouška
 5. Dezinfekce potrubí
 6. Kamerová zkouška
 7. Chemický rozbor vody
 8. Geodetické zaměření
 9. Geometrický plán
 10. Předávací dokumentace

Oblast stavebních prací

 1. Výstavba plynárenských pilířů dle dohody se zákazníkem
 2. Vodoměrné šachty
 3. Kanalizační šachty
 4. Jednoduché stavební úpravy

Oblast zemních prací

 1. Inženýrská činnost
 2. Zajištění dopravního značení
 3. Výkopové práce (řezání asfatů, bourací práce – pomocí bouracího kladiva)
 4. Bezvýkopové práce (řízeným protlakem)
 5. Pažení výkopu
 6. Odvoz zeminy na naší skládku, nebo na skládku investora
 7. Hutnění
 8. Úprava povrchu

Oblast autodopravy

 1. Nákladní automobil od 3,5 t do 12 t (sypký a kusový materiál)
 2. Dodávka do 3,5 t (kusový materiál)
 3. Rypadlo kolové a pásové
 4. Nakladač
 5. Autojeřáb do 8t

Veškerá nabízená činnost je prováděna vlastními prostředky a zkušenými pracovníky naší firmy, kteří jsou řádně proškoleni a mají potřebná oprávnění a osvědčení k činnosti v oboru plynárenství.